Гурков Николай. Витебск, Беларусь.

Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ
Nikon CoolPix L21 [60 фото]
Европа
Витебск, Беларусь

1 2 3 4


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1280 x 1020
Витебск, парк им. 40-летия ВЛКСМ


1 2 3 4